Duenmang Tshachu
Zhemgang , Tshachu (Hot string) Duenmang Tshachu
Tingkar Ney
Zhemgang , Temple Tingkar Ney
Kyebu Lungtsen Lhakhang
Zhemgang , Temple Kyebu Lungtsen Lhakhang
Tali Lhakhang
Zhemgang , Temple Tali lhakhang
Mongling Lhakhang
Zhemgang , Temple Mongling Lhakhang
Wamling Gaden Tashicholing
Zhemgang , Temple Wamling  Gaden Tashicholing
Buli Tsho
Zhemgang , Lake Buli  Tsho
Zhemgang Dzong
Zhemgang , Dzong Zhemgang Dzong