Zikzik Menchu Of Guru Rinpoche
Wangdue Phodrang , Place Zikzik Menchu of Guru Rinpoche
Ruin House Of Chang Yuel Bumo Galem
Punakha , Place Ruin house of Chang Yuel Bumo Galem
Kumbuja Cliff
Wangdue Phodrang , Place Kumbuja Cliff
Meritsemo Ney
Chhukha , Place Meritsemo Ney
Rangtse Ney
Haa , Place Rangtse Ney
Khandro Sonam Pelden House
Thimphu , Place Khandro Sonam Pelden House
Do-Zam : The Stone Bridge
Bumthang , Place Do-zam : The stone bridge